«Міжнародний клуб підприємців «Соціальне Відродження» (МКПСВ)

Програма системної підтримки трудових підприємців * (представників малого, середнього та великого національно-орієнтованого бізнесу) України

Офіційний лозунг програми «Міжнародний клуб підприємців «Соціальне Відродження»:
Зміцнюючи національно-орієнтованих представників бізнесу, ми формуємо добробут громадян і стабілізуємо стан держави!

Основні принципи програми:
  1. Залучення додаткової групи споживачів товарів та послуг з числа членів ГРСВ, через надання підприємцями дисконтних знижок учасникам «Міжнародного Дисконт клубу «Соціальне Відродження» (МДКСВ).
  2. Налагодження партнерських зв'язків між учасниками клубу як всередині окремих галузей, так й міжгалузевих, на регіональному та загальнодержавному рівнях.
  3. Налагодження плідної взаємодії між підприємцями-учасниками програми й представниками державних органів, місцевих рад.
  4. Представлення клубом на міжнародному рівні інтересів підприємців-учасників програми й залучення зацікавлених партнерів з інших держав, через створення зарубіжних відділень МКПСВ.
  5. Залучення іноземних громадян-споживачів товарів й послуг через створення «Міжнародного Дисконт клубу «Соціальне Відродження».
*Трудові підприємці (в розумінні активу ГРСВ) - підприємці, які не присвоюють загальнонародну власність, сумлінно розподіляють плоди праці між власними найманими працівниками і отримують особистий прибуток за ефективну організаційно-управлінську діяльність.