Програма ГРСВ

Вступні положення

Сьогодні, в період системної державної кризи, соціально незахищеними стали не менше 90% громадян України. Саме тому, ініціативною групою було створено «Громадський рух «Соціальне відродження», яке в критичний для свого народу і держави період, ставить своїм основним завданням захист і підтримку добробуту трудового більшості громадян України.

Ми розглядаємо Громадський рух «Соціальне Відродження» (ГРСВ) як організацію, здатну на певному етапі свого розвитку організувати громадянську більшість (найманих робітників, сільських трудівників, службовців і трудових підприємців) у єдину силу, здатну привести Україну до реального, демократичного народовладдя, а також вивести країну з нинішньої політико-управлінської кризи.

Крім цього ГРСВ, не будучи політичною партією, здатне об'єднати соціально-активних українців-однодумців, в тому числі із різних політичних течій, взаємодіяти з політичними партіями, які поділяють завдання і принципи руху. А також, за підтримки партій-партнерів вирішувати завдання, що стоять перед ГРСВ шляхом висунення в представницькі органи влади і місцевого самоврядування своїх однодумців на всіх рівнях законодавчої влади, в установленому чинним законодавством порядку.

Основні принципи, закладені в основу діяльності ГРСВ

Дієвість

Сьогодні, в період політичної кризи, об'єднання громадян, волонтерські рухи і окремі українці з активною громадянською позицією, не даючи порожніх обіцянок в очікуванні депутатських мандатів, надають реальною підтримку своїм співгромадянам, які опинилися в скрутному становищі, і роблять численні спроби посильно вивести Україну з державної кризи.

Високо оцінюючи подібну позицію свого народу, ГРСВ в основу діяльності взяв принцип дієвості, а не марнослів'я.

Ще на етапі становлення ГРСВ посильно впроваджує ряд програм і супутніх заходів, покликаних вже сьогодні підтримати добробут громадян.

Системність

Актив руху розуміє, що проблеми і виклики сучасності, що стоять сьогодні перед народом України, неможливо в повній мірі вирішити окремими благодійними заходами, що мають разовий характер і невелике охоплення громадян. Тим більше що ГРСВ, як і багато об'єднань громадян, створене за ініціативою пересічних українців і не має фінансування від олігархічних груп, що робить неможливим охоплення благодійною допомогою великої кількості нужденних.

Тому актив ГРСВ розробив і посильно впроваджує ряд програм, які не потребують значного фінансування, реалізуються в рамках чинного законодавства України, які поетапно і системно можуть сприяти поліпшенню добробуту трудящої більшості українців.

Народна солідарність

Одним з ключових принципів є ідея об'єднання зусиль для захисту своїх прав, свобод, соціальних гарантій і добробуту трудової більшості українців. До цієї співдружності актив ГРСВ зараховує і трудових підприємців*.

*Трудові підприємці (в розумінні руху) - підприємці, які не присвоюють загальнонародну власність, сумлінно розподіляють плоди праці між власними найманими працівниками і отримують особистий прибуток за ефективну організаційно-управлінську діяльність.

Актив ГРСВ від самого початку не пов'язує себе з олігархічними кланами в зв'язку з тим, що їхні інтереси і принципи діяльності входять в системні протиріччя з інтересами і потребами народу України.

Україноцентризм та захист інтересів України та її громадян на міжнародному рівні

Спроби, в продовженні чверті століття, різних українських фінансово-політичних кланів, які мають персональні вигоди, віддати Україну під зовнішнє управління різним країнам і міждержавним об'єднанням, призвели до глибокої ідеологічної суперечності в народі, кризи територіальної цілісності і фізичному знищенню за допомогою низького рівня життя і війни.

Продовження подібної політико-управлінської діяльності з фатальною неминучістю веде Україну до територіального розпаду держави та остаточної передачі суверенітету України іншим країнам або міжнародним об'єднанням.

Актив руху розуміє, що склалася критична ситуація, яка має прямий вплив на кожного українця. Тому, ГРСВ проводить діяльність по єднанню багатонаціональної української нації, посильному захисту інтересів громадян України та представництву інтересів держави на міжнародній арені.

Так, ми декларуємо свою прихильність до україноцентризму, як пріоритету наших державно-національних інтересів, який дозволить дотримати суверенітет, достатній для налагодження вигідних, для українського народу і держави відносин, з максимальною кількістю країн і міжнародних об'єднань.

Символіка ГРСВ та символізм

У геральдиці «Громадського руху «Соціальне Відродження», основними символами обрані щит, як символ захисту і стабільності та образ птаха Фенікса, як символ відродження України. Кольорова гамма співзвучна державній символіці України.

Програми підтримки добробуту трудової більшості українців

Програми, що просуваються ГРСВ щільно пов'язані з сьогоднішніми реаліями України, мають перспективу масовості охоплення громадян та спрямовані, в своїй роботі, на всі вікові та соціальні категорії українців.

Приклад декількох програм, економічного характеру, що мають цільову спрямованість на певні соціальні групи.

«ГРСВ Робота»
  • соціальна програма, спрямована на підтримку громадян через допомогу в працевлаштуванні.
Основні принципи програми:

1. Створення додаткових робочих місць на території держави через діяльність бізнес клубу МБКСВ.

2. Допомога в наданні легальних робочих місць учасникам програми на території інших держав через створення «Міжнародної біржі праці».

3. Розвиток індивідуального підприємництва всередині держави через використання ресурсів МБКСВ.

«Міжнародний клуб підприємців «Соціальне Відродження» (МКПСВ)
  • програма системної підтримки трудових підприємців.
Основні принципи програми, що сприяють зміцненню позицій учасників:

1. Залучення додаткової групи споживачів товарів та послуг з числа членів ГРСВ, через надання підприємцями дисконтних знижок учасникам «Міжнародного Дисконт клубу «Соціальне Відродження» (МДКСВ).

2. Налагодження партнерських зв'язків між учасниками клубу як всередині окремих галузей, так й міжгалузевих, на регіональному та загальнодержавному рівнях.

3. Налагодження плідної взаємодії між підприємцями-учасниками програми й представниками державних органів, місцевих рад.

4. Представлення клубом на міжнародному рівні інтересів підприємців-учасників програми й залучення зацікавлених партнерів з інших держав, через створення зарубіжних відділень МКПСВ.

5. Залучення іноземних громадян-споживачів товарів й послуг через створення «Міжнародного Дисконт клубу «Соціальне Відродження».

«Міжнародний Дисконт клуб «Соціальне Відродження» (МДКСВ)
  • соціальна програма підвищення добробуту основної маси трудящих та соціально залежних громадян.
Основні принципи програми:

1. Залучення представників малого, середнього та національно орієнтованого великого бізнесу, що надає безстрокові знижки членам МДКСВ на всі свої товари та послуги.

2. Надання знижок на товари та послуги членам МДКСВ на територіях інших держав, через створення міжнародного дисконтного клубу.