Положення про Волонтерську діяльність ГРСВ

Коротке положення про Волонтерську діяльність ГРСВ

1. ГО "Громадський Рух "Соціальне Відродження" (ГРСВ) веде власну волонтерську діяльність грунтуючись і згідно:2. Волонтерські програми ГРСВ

Волонтерські програми ГРСВ можуть бути як самостійними (умовно-автономними від інших програм), так і інтегрованими з іншими соціальними програмами ГРСВ.

Приклад: Супровід незрячих є самостійною Волонтерською програмою, що реалізується за запитом "Реабілітаційного центру УТОС", а не стало наслідком функціонування інших програм. Тому може мати власних програмних координаторів, але при цьому, в разі потреби, може використовувати загальні ресурси ГРСВ.

3. Волонтер в ГРСВ

Волонтер в ГРСВ має два статуси - "Волонтер-Стажер" і "Волонтер".

Волонтер (Волонтер-Стажер):
 • може отримувати інформаційну, технічну, психологічну і консультаційну підтримку від своїх колег Волонтерів, Кураторів Волонтерських груп, активу та керівництва ГРСВ;
 • може брати участь у курсах підвищення волонтерської кваліфікації, брати участь в організаційних та культурно-дозвіллєвих заходах Волонтерських груп і ГРСВ;
 • має право в будь-який момент призупинити або припинити волонтерську діяльність, але при цьому повинен вчасно довести до відома кураторів Волонтерських груп або керівництво ГРСВ. За ним залишається право відновити волонтерську діяльність і залишатися членом ГРСВ;
 • Волонтерами в ГРСВ можуть бути як громадяни України з 14 років, так і громадяни інших держав.
Волонтер-Стажер:
 • при постановці на облік повинен пред'явити оригінал Паспорта (для неповнолітніх - Свідоцтво про Народження і письмову згоду від одного з батьків (опікунів), на його участь у волонтерській діяльності ГРСВ), надати ксерокопію копію Паспорта (Свідоцтва про Народження), 3 фотокартки, правдиво заповнити облікову анкету і пройти співбесіду;
 • повинен пройти внутрішній курс ГРСВ "Основи Волонтерства";
 • за потребою, повинен пройти профорієнтацію, якщо це необхідно для здійснення волонтерської діяльності;
 • повинен підписати Волонтерський Договір з ГРСВ;
 • після постановки на облік, проходження курсу і підписання Волонтерського Договору може приступити до волонтерської діяльності.
 • Волонтери, за рішенням керівництва ГРСВ, можуть призначатися Кураторами Волонтерських Груп, керівниками Волонтерських програм. Якщо Волонтери є членами ГРСВ, їм можуть делегуватися широкі повноваження в решті діяльності ГРСВ.
Волонтер:
 • після проходження адаптаційного періоду і участі у волонтерській програмі Волонтер-Стажер за рішенням кураторів Волонтерських груп і керівництва ГРСВ отримує "Посвідчення волонтера" і "Облікову волонтерську книжку". Його статус змінюється на Волонтер;
 • за участь в Волонтерських програмах Волонтеру нараховуються бали, за які він може отримувати від ГРСВ персональні заохочення;
 • за запитом Волонтера, керівництво ГРСВ може надавати Волонтеру довідку про волонтерську діяльність і характеристику;
 • після прийняття членства ГРСВ, Волонтер може заохочуватися правом на рівне з іншими активістами ГРСВ первостепенство в отриманні благ у власних програмах ГРСВ.
4. Керівництво ГРСВ:
 • має право в будь-який момент відмовити претенденту на волонтерство або призупинити, припинити діяльність Волонтера (Волонтера-Стажера), без пояснення причин, керуючись недопущенням нанесення фізичного, матеріального чи морального збитку підопічним (одержувачам волонтерської допомоги) Волонтерській групі або самому Волонтеру;
 • може відшкодовувати Волонтерам витрати на проведення волонтерської діяльності;
 • може заохочувати Волонтерів з ресурсів ГРСВ;
 • має забезпечувати Волонтерів інформаційною та технічною підтримкою їх волонтерської діяльності;
 • має право призначати і відкликати кураторів Волонтерських груп і програм;
 • має право для забезпечення власної волонтерської діяльності залучати партнерів з числа фізичних і юридичних осіб в Україні та за кордоном.
Увага: Правила Волонтерської діяльності ГРСВ знаходяться в розробці і будуть доповнюватися.